Monday, October 4, 2010

Baca al-Quran Bukan Tulisan Resam Uthmani

. Monday, October 4, 2010

“Ustaz, sekarang ni kan, masih de lagi orang yang mengaji dengn al-Quran dulu, bukan dengan Resam Uthmani.. Boleh ke ustaz?” Soal salah seorang peserta perempuan Seminar Pemahaman Al-Quran – Dalam Qiraat Hafs.

Atas memenuhi permintaan pihak asrama sekolah SAMTTAR, Sg Manggis saya memulakan progem tersebut dalam pukul 9pg. Dan berakhir hampir 3 jam selepas itu.
Dalam sesi soal jawab yang terhad itu, saya hanya dapat menjawab dengan ringkas sahaja.

“O..quran ‘dulu’ tu kadang-kadang dipanggil dengan Quran Majid atau Quran dengan tulisan Imla’”. Jawab saya sebagai respon terhadap soalan yg diajukan tadi.
Ringkas saya katakana kepada audian “Dalam masalah ini, ia terbaha

gi kepada 3 pendapat..” Hujung mata saya terlihat pelajar tadi khusyuk mendengar dan menyalin sesuatu dalam buku notanya. Nampak bersungguh.
Di sini saya telah pun meng copy paste dari file peribadi saya dalam pandrive. Dan mungkin apa yang di tunjukkan di sini merupakan sebahagian kecil sahaja. Pun begitu saya mengharapkan ianya tetap mendatangkan manfaat untuk kita semua.

Dalam masalah ini, Ulama’ telah membahagikan kepada 3 pendapat ;

1. Keseluruhan Ulama’, iaitu pendapat Jumhur:
Tulisan al-Quran itu adalah Tauqifi dan tidak boleh menyalahinya.
Sepertimana kata Imam Ahmad bin Hambal “Diharamkan menyalahi tulisan Mashaf Uthman pada hukum Wau, Alif, Ya’ dan seliannya”.

Dalam kitab Hawashi al-Minhaj, dalam Fiqh Syafieyyah menyebut bahawa; “Kalimah ( الربا ) ditulis dengan huruf Wau dan Alif, iaitu sepertimana dalam Resam Uthmani. Tidak pula dengan huruf Ya’ dan Alif, kerana Resam merupakan sunnah yang diikuti”.

2. Tulisan al-Quran merupakan Istilahi dan bukannya Tauqifi.
Oleh itu ia dibenarkan untuk tidak mengikutinya. Ibn Khaldun cenderung kepada pendapat ini dan al-Qodhi Abu Bakar al-Baqilani juga.

3. Dibenarkan menulis al-Quran dengan tulisan selain Resam Uthmani iaitu dengan bentuk tulisan biasa. Tetapi dengan syarat hanya untuk orang awam sahaja. Ini adalah kerana menjaga kemaslahatan mereka yang kurang mahir dengan Resam Uthmani ini sahaja. Dalam masa yang sama tulisan Resam Uthmani juga hendaklah dikekalkan bagi mereka yang mahir. Ini merupakan pendapat al-‘Izzi bin ‘Abdus Salam.


Kesimpulannya, pendapat pertama adalah yang diutamakan. Ini sepertimana yang dipilih oleh Pro. Dr. 'Abdul Karim Ibrahim 'Awad Soleh dalam bukunya "Al-Muthaf fi Rasmil Mushaf".

Oleh yang demikian, tidak syak lagi perbezaan tulisan dalam al-Quran merupakan suatu perkara yang Tauqifi, iaitu yang diambil dari Nabi s.a.w. Lebih menakjubkan lagi, berlaku juga kelainan pada satu kalimah yang sama, tetapi pada ayat ayat yang lain pula dengan bentuk tulisan yang lain.

Jika ditanya, mengapakan berlakunya sedemikian? Jawapan yang selayaknya adalah “Kerana Resan adalah Tauqifi dari Nabi s.a.w dan Resam juga merupakan Sunnah Muttaba’ah”.

Waallhu 'Alam..

0 comments:

Post a Comment